Vznik kolagenu v těle

Veškerá porovnávání „živého“ rybího kolagenu třetího řádu s hovězí „peptidovou mrtvolou“ pátého řádu nemají smysl.

Pozn.: vysvětlení následuje, a to podstatné a laicky důležité je ve druhé části tohoto článku 🙂

Nejdříve je potřeba vodík, uhlík a dusík …
Vzniká tzv. aminová skupina

vzorec1

do ní se připojuje karboxylová … 
tedy uhlík, kyslík a vodík a ještě jeden kyslík …

vzorec2

Společné seskupení R (Glycin, Valin, Alanin, Cystein)

… a tak se rodí jednoduchá aminokyselina – glycin. Je to pěšák armády – na příkladě, který bude následovat.

Pokud bychom „dolní levé H, pod N“ nahradili CH3, pak vznikne alanin, a např. – CH2 – SH, pak získáme cystein. O něco delší vzorce nám rozšířením skupiny NH2 a COOH (aminové a karboxylové) utvoří stále složitější aminokyseliny, např. lyzin, valin, hydroxilyzin, prolin, hydroxiprolin. Aminokyseliny se dokážou spojit, právě díky připojení aminové skupiny (NH2) k jedné z aminokyselin do karboxylové skupiny (COOH) zcela jiné aminokyseliny.

Dvě aminokyseliny tvoří dipeptid.

Tři aminokyseliny tvoří tripeptid ….

Deset aminokyselin tvoří oligopeptid – jako četa v armádě.

Sto a více aminokyselin tvoří polypeptid – jako celý útvar.

Polypeptidy, které se skládají ze sta a více aminokyselin, již považujeme za proteiny = bílkoviny.

Je to již jednořadý kolagen. Slovo kolagen se začalo užívat v biochemii – do bílkovin o tomto složení lze započítat minimálně 19 druhů aminokyselin, z nichž 12 je endogenních, vytvářených výhradně organismy obratlovců, ryb a plazů.

Takže používání názvu kolagen např. pro rostlinné proteiny je samozřejmě marketingový nesmysl kosmetických koncernů, který vyplynul ze „závisti“ samotného magického slůvka kolagen. Žádný jiný kolagen, než ten vytvořený v organismu zvířete nebo člověka – neexistuje.

Ze všech druhů aminokyselin jich je v organismu homo sapiens zastoupeno 25.

Spojování aminokyselin do stále větších peptidů, až k síle „útvaru“ nebo dokonce „batalionu“ (tedypolypeptidu), se stále odehrávají ještě v kasárnách (v buňce, která je tvoří, např. ve fibroblastové). Poté je však batalion (asi 1000 aminokyselin v jednom řetězci) vypuštěn z kasáren (z fibroblastu) napolygon (mezibuněčnou tkáň). Tam se už bataliony, nazývané šroubovicemi, spojují v pluk(superšroubovici) a celá formace už čítá i 3000 aminokyselin.

To však ještě není konec. Pluky (superšroubovice) tvoří brigády (fibrily) a z brigád vznikají  divize(vlákna). Divize tvoří armádu.

Armáda je už velkou formací. Potřebuje artilerii, tábor a zásobitelskou síť. Proto kolagenová vlákna obrůstají jinými bílkovinami s pevnými vazbami a armáda se stává sepjatou a málo pohyblivou. Od stádia rozvoje na úrovni fibril se již kolagen nedá hydratovat (není rozpustný).

Tenhle malý, avšak zásadní rozdíl mezi superšroubovicí a fibrilem, je pak zdrojem dalších častých nedorozumění kolem přírodního kolagenu.

Někteří jednotlivci, mající částečné povědomí o biotechnologii, kteří slyšeli nebo si přečetli, že vlákna, a dokonce jejich složky – fibrily, jsou nerozpustná, „nerozumí“ tomu, že čistý kolagen se může vyskytovat ve formě hydrátu gelového charakteru. Dokonce ani tomu, že mají tu čest s trojspirálovým kolagenem třetího řádu, a že na rozdíl od hydrolyzátů kolagenu ze savců (jediných dosud v praxi známých extraktů) tento náš gel už není peptidová sekaná, rozsekaná za účelem rozředění.

Pro vyjasnění připomeneme:

kolageny_rady
kolagen_vlakna

Zároveň musíme upřesnit, co je to vlastně náš rybí kolagen, a co je to, co nejčastěji v kosmetice a implantologii nazýváme „kolagen“.

Toto je zásadní rozdíl mezi naším „živým“ kolagenem a těmi ostatními:

Náš přírodní kolagen Triple Helix Formula je bílkovinou, která se vyskytuje v kůži lovných sladkovodních ryb. Speciálním technologickým postupem je izolován od mateřského organismu (oddělen z podkožní vrstvy) a dalším zpracováním (hydratací do vodního roztoku) „přeměněn“ na hydrát – komerčně využitelný gel, a to vše při zachování konformace (prostorového uspořádání atomů v molekulách) třetího řádu s trojitou šroubovicí.

Vystupuje tak v podobě přírodního gelu, který má vysokou kosmetickou hodnotu. Díky svojí zachované spirální struktuře vykazuje rybí kolagen biologickou aktivitu. Dá se říci, že je živý. Pronikajíc do mezibuněčné tkáně pokožky má nesporný vliv na aktivitu keratinocytů a fibroblastů, ale má také celou řadu kosmetických a dermatologických účinků.           
Kolagen v podobě hotového kosmetického výrobku by měl ve složení INCI obsahovat pouze vodu, bílkoviny, organickou kyselinu a stabilizátor. Ne více, než 4 – 5 složek.

Tzv. „kolagen hovězí“ je vláknem pátého řádu – tzn. nerozpustného kolagenu, vyříznutého z laloku mladého dobytka. Bílkovina s takto rozsáhlou částicovou stavbou nemá žádnou šanci projít bariérou zrohovatělé vrstvy pokožky jinak, než metodou invazivní, nebo-li mechanickým poškozením kůže, např. injekčně. Bývá to většinou pouhý hydrolyzát.

Pro takové účely se tento druh kolagenu skutečně používá. Implantáty z vláken hovězího kolagenu se úspěšně daří aplikovat asi u 92 % „pacientů“. Problém je, že asi po 7 měsících dochází k degradaci a tento nelevný zákrok je třeba opakovat.

Hovězích vláken v rozsekané podobě se také užívá k vytváření bílkovinných hydrolyzátů. Tento biologicky neaktivní emulgát je pouze rozsekanou kaší z fragmentů peptidových řetězců a slouží např. jako plnidlo k dietetickým suplementům (výživovým doplňkům stravy). Také je používán jako složka kosmetických přípravků, kde vytváří na povrchu pokožky „film“ zadržující vodu. Tzv. „kolagen“ byl sice používán po dlouhá léta v kosmetologii, přesto představuje jen malý výsek z přírodní řady téměř tří tisíc aminokyselin.

Veškerá porovnávání „živého“ rybího kolagenu třetího řádu s hovězí „peptidovou mrtvolou“ pátého řádu nemají smysl.