Přírodní kolagen – složení

Je to na pohled nevelká změna, ale přece ji lze označit za určitý druh biotechnologické revoluce. V blízké budoucnosti bude mít velký význam.

Collagen – rybí kolagen spolu s menším množstvím elastinu (elastine), se při přerodu extrakčním a hydratačním procesem do vodného roztoku stává bílkovinou, která je zcela bezbranná vůči enzymům, plísním a bakteriím. Ty mohou velmi rychle započít jeho rozklad. Podobné nebezpečí se vztahuje také k jeho cenné spirální struktuře (šroubovici), která je velmi citlivá na teplotu. Obsah kyseliny mléčné (lactic acid) v gelu umožňuje pozastavit rozkladné procesy sotva na tři týdny. Pokud chceme zachovat hodnotu výrobku po 12 – 18 měsíců, je nutné přidat další stabilizátor. Ještě do nedávna se považovalo za nejrozumnější řešení použití silného chemického konzervantu.

Kolagenové výrobky obsahující rybí kolagen dostupné na trhu:

  • Kolagen Aktiv – je konzervován parabenem Nipagin
  • Collagen Beauty – s parabenem Euxyl 600
  • Přírodní Kolagen – jediný kolagenový hydrát trojřadého kolagenu, který je stabilizován bez přítomnosti parabenů

I náš kolagen na počátku také obsahoval parabenový komplex, i když alespoň se snahou využít k jejich výrobě přírodních zdrojů (propylparaben tvořený v obalu ovocných kyselin brusinek). Ovšem výrobek s hrdým názvem „Přírodní“ si žádal daleko více. Bylo velmi žádoucí, aby nezahrnoval nejen přírodní parabeny, ale nejlépe vůbec žádné konzervanty.

Sluší se zmínit pár slov o parabenech

Do nedávna byly parabeny považovány za zcela bezpečné (a většina vědců si to myslí nadále). Největší předností parabenů je skutečnost, že i minimálním dodáním (např. v kolagenu do 0,6%) dokáže definitivně zamezit problému vzniku plísní, hub a kvasinek.

V roce 2002 se skupinka amerických vědců – „ekologů kosmetického průmyslu“ – vrhla na pronásledování parabenů. V tkáni, napadené rakovinou, byly údajně nalezeny produkty rozpadu parabenů, na čemž postavili svoji hypotézu o jejich rakovinotvorném působení. Dodnes nebyla vědecky doložena. Tato domněnka však otevřela válečné pole konkurujícím kosmetickým biotechnologickým firmám. V USA, Japonsku i Francii se rozpoutala protiparabenová kampaň. Kdo má pravdu? Těžko říci.

Co je lepší?

Konzervanty v potravinách nebo riziko salmonelózy? Otrava rozsáhlých oblastí postřiky DDT proti přemnoženým komárům nebo miliony obětí malárie? Zvětrávající a plesnivé potraviny již po týdnu nebo nasycené chemií? Účinná minimální ochrana látky – např. 0,5% příměsí „chemie“ – nebo hledání „ekologických“ stabilizátorů, kterých se však obvykle musí přidávat více (např. do potravin, což obvykle kazí jejich chuť)? To jsou rozpory, které rozdělují specialisty i spotřebitele …

Intuice nám napovídá, že alespoň v kosmetologii vítězí hledisko ekologické. Takové jsou všeobecné celosvětové trendy. Tím ještě více zesílily snahy o odhalení látky, která by účinně zastoupila v přírodním kolagenu chemický konzervant. Rozhodlo se v soutěži kosmetických výrobků v Paříži, kde až ve finále rozhodčí komise kolagen kvůli propylparabenu ve složení INCI vyřadila ze soutěže.

Výzkumy s cílem vylepšit výrobek brzy předvedly možnost kolagen zcela nekonzervovat. Chybělo jen najít látku, která by byla schopná již v procesu hydratace prolomit membrány bakterií, neboli vůbec nepřipustit jejich rozvoj. Opět nám přišel na mysl prostý nápad, obrátit se na největšího odpůrce parabenů. Byla to americká firma ze skupiny Chemical Safe Skincare Co. S odpovědí jsme obdrželi nabídkový soupis přírodních či přírodně identických preparátů a dokonce i několik vzorků. K završení úspěchu už scházelo jen pár měsíců laboratorních testů. 
Caprylyl glycol, jakožto složka zdokonaleného přírodního kolagenu, osvobozuje biochemiky od hamletovských dilemat, zda konzervovat menším množstvím parabenů nebo snad větším jiné chemie. Jeho přidáním do kolagenu v jednom jediném momentě, který je znám pouze polským biotechnologům (v momentě přerodu tříspirálové bílkoviny do vodného roztoku), umožňuje kolagen udržet bez konzervace. A nešlo nám právě o tohle? Přírodní kolagen – přírodní – znamená zároveň bez konzervantů!

Caprylyl glycol je mastnou kyselinou s krátkým řetězcem vázaným nejjednodušším dvouvodíkovým alkoholem. Je tedy organickou složkou, v níž se nenachází žádné jiné chemické prvky než ty, které už jsou obsaženy v přirozených uhlovodíkových řetězcích kolagenových peptidů. Caprylyl glykol není konzervantem. V kosmetickém průmyslu jej považují za CO-emulgátor a zároveň za zvlhčující látku. Prokázal se být natolik bakteriostatickým, že umožnil v průběhu hydratace upustit od finálních dodatků antibakteriální chemie.

Velký význam zde má také fakt, že náš výrobek je opatřen dávkovačem. Jeho prostřednictvím tak prakticky nedochází k žádnému kontaktu s prsty spotřebitele. Ty bývají zdrojem bakterií i plísní. Patří mezi kosmetické výrobky na bázi proteinů, čímž se řadí mezi elitní produkty nejvyšší třídy.

Američané jej propagují jako senzační přípravek pro promaštění a regulaci zvlhčení pleti. Caprylyl glykolse prokázal být natolik slabou protiplísňovou látkou, že si vyžádal dodávání do hydrátu ve více než trojnásobném množství ve srovnání s dosud dodávanými konzervanty.

Vznikl však i vedlejší efekt, který se stal dalším velmi cenným objevem.

Náš nový „ekologický“ stabilizátor se v přírodě rovněž vyskytuje v podobě gelu, ale na rozdíl od rybího kolagenu jej musíme ohřát až na 90°C, aby se uvolnil. Protože se dokonale snáší s bílkovinným hydrátem, jeho přidáním v množství 2% do kolagenového roztoku tak narůstá i kritická teplotní hranice denaturace kolagenu z +26 na 28°C (o 2 stupně více, než kolagenový gel konzervovaný parabeny).

Tímto způsobem se našim biotechnologům podařily dva objevy zároveň:

  • Vytvořili kolagen bez konzervantů !!
  • Upravili kolagen do teplotně odolnější formy 5-28 !!

O zdokonaleném výrobku lze ještě říci, že díky obsahu mastných kyselin s krátkými řetězci, které jsou nosiči peptidů a aminokyselin, se zkrátil také čas vstřebávání kolagenu přes epidermis asi o 8 %. Současná generace gelu je více nadýchaná a utváří ještě neprostupnější povlak, zabraňující unikání vody ze svrchní vrstvy pokožky.