Kolagen – bílkovina mládí

Obsah článku: seznam kapitol
Kolagen – bílkovina mládí
Co z toho plyne?
Stav kolagenu v těle
Co na to říci?
Podívejme se jinak
Příklady – recepty
Pozor na „kolagen“

Recept na zachování mládí a zdraví podle Dr. Marka Rachwała.

Dr. Rachwal je známým propagátorem zdravého životního stylu a specialistou na dietní výživu.
Často usuzujeme, že na zhoršený stav naší morfologie (stavby těla) má vliv nedostatek nějaké látky. Téměř vždy to však má úzkou vazbu s kondicí naší pojivové tkáně, konkrétněji s tělesným kolagenem.

Při porovnávání výzkumů, které opakovaně po několika letech probíhají, můžeme vyčíst, že hladina erytrocytů, leukocytů i krevních destiček se postupně snižuje. Měli bychom vědět, že téměř vždy je to doprovázeno také degradací kolagenu, přítomného ve stěnách našich cév.
Snižování množství bílých krvinek svědčí o zhoršování obranyschopnosti, menší koncentrace červených krvinek komplikuje potřebné okysličování orgánů a tkání, což automaticky urychluje procesy poškozování cévních buněk a jejich stárnutí.

V takové situaci vzniká již navždy problém s výměnou kyslíku a živin mezi krví a buňkami jiných tkání. Na spoji vlásečnicových cév a buněk, a rovněž v cévách, se nachází kolagen, který je přenašečem (mostem) pro látkovou výměnu.

Co z toho plyne?

Především – buďme předvídaví. Genetická struktura našeho tělesného kolagenu, kterou jsme zdědili po svých předcích, má ohromný vliv na délku našeho života. Pokud máte silnou stavbu pojivové tkáně a „dobrý“, hustý kolagen, pak máte genetické predispozice překročit „stovku“.

Odolnost Vašeho těla proti mnohým onemocněním a jejich projevům je vyšší, pokud máte dobrý kolagen. Pokud však máte slabou pojivovou tkáň, musíte dávat pozor dvojnásob. Silná pojivová tkáň tvoří překážku proti šíření nemocí.

Naproti tomu oslabený tělesný kolagen může ovlivnit častější vznik zánětů či rakovinného bujení. Lidé s odolným kolagenem se také rychleji dokážou vyrovnat s patologickými změnami v období rekonvalescence.
O tom, že je kolagen bílkovinou mládí, se můžete přesvědčit pohledem do zrcadla.Vrásky jsou samozřejmým znakem stáří a jednoduchým výsledkem řídnutí kolagenových vláken v kožní tkáni.

Stav kolagenu v našem těle

Zajisté se teď rádi dozvíte, jakou kvalitu bílkoviny mládí máte ve svém těle Vy. Tak prosím. Na to, abyste si mohli udělat orientační odhad, se nemusíte poddávat žádným komplikovaným výzkumům. Pokud nemáte strach z pravdy, pak vězte, že máme ve svém těle jedno místo, ve kterém si můžete tuto tajemnou bílkovinu – kolagen – snadno prohlédnout.

oko

Jedná se o oční duhovku, kterou můžeme bez problémů sledovat ve zvětšovacím podsvětleném zrcátku. Duhovku tak můžeme sledovat ve chvíli, kdy se nachází těsně za průzračnou rohovkou. Skládá se mimo jiné ze svíracích a rozevíracích svalů zornice a také z mnoha vlásečnicových cévek.

To však pouhým okem neuvidíte. Observovat můžete povrch duhovky zkonstruované způsobem typickým pro pojivovou tkáň, především z bílkovin, z nichž tři čtvrtiny tvoří kolagenová vlákna.
Pokud má Vaše rohovka ideálně jednolitý povrch, za který vděčí husté a kompaktní struktuře kolagenu, pak patříte mezi 5 – 6 % populace šťastlivců čekajících na dlouhověkost.
Tuto vazbu, tedy vazbu mezi nejsilnější, ideálně zpevněnou stavbou duhovky a dlouhověkostí (bývá téměř u 30 % devadesátníků a u více než 45% stoletých), dokázalo již mnoho výzkumů tohoto typu v nejrůznějších zemích světa na různých skupinách sledovaných osob.
Většina lékařů o tomto ví, ale takovéto výzkumy se nepublikují, protože by na ně společnost mohla bouřlivě reagovat.
Spíše však patříte mezi statistickou většinu z nás, jejichž povrch duhovky vypadá jako by byl děravý a dovoluje dohlédnout až na svazky jemných křížících se vláken, které utvářejí drobnou síť. Můžete v ní spatřit prohlubně a dutiny duhovkových tyčinek.
Ve většině případů to znamená, že vlastník takovéto duhovky bohužel disponuje také řidším kolagenem – a to nejen v oční bulvě, ale v celém organismu.

 

Co na to říci?

Nespořte si na důchod, protože genetické šance na užívání úspor v důchodu jsou malé.
Předvídání délky života dodnes patřilo spíše k tématikám podprůměrné literatury. Po rozšifrování genetického kódu člověka a s rozšířením vědomostí o bílkovinách to však přestává být science – fiction. Blíží se stále více k děsivé realitě.

kolagen_mikroskop

Někteří vědci jsou přesvědčeni, že jim kolagen může sdělit více informací, než DNA. Kvalita tělesného kolagenu je tak bezlítostným měřítkem biologické kvality celého organismu. Stále častěji a vážněji se rozebírá také skutečnost, že ve fibroblastech je ukryt nejen obraz metabolismu, ale i biologické hodiny s celkem přesně nastaveným posledním zvoněním.

Ptáte se, jestli lze tyto hodiny nějak přibrzdit, či odložit jejich zvonění na později?
Ale samozřejmě. V této tématice toho můžete učinit celkem hodně!
Nejdříve je třeba si uvědomit, že kvalita zdraví a délka našeho života, pokud pomineme nehody, války, živly a epidemie, záleží jen na dvou věcech:
na genetické matrici našeho kolagenu a na naší osobní péči o stav bílkovin v pojivové tkáni.

Nemluvíme zde o předcházení cévním onemocněním či rakovině. Nekuřáctví, nízkocholestreolová dieta, častá diagnostika aj. nás mají uchránit před náhlou smrtí (rakovina, mrtvice, infarkt), které jsou při pohledu na biologické hodiny ještě rychlejším či tragickým ukončením.
Pokud však dokážeme udržet své bílkoviny v pojivové tkáni v dobré kondici, zachováme nejdůležitější složku svého organického potenciálu, čímž přibrzdíme i své biologické hodiny.

Máte čisté svědomí ve vztahu ke svému kolagenu? Určitě sami dokážete říci, jak pečujete a co činíte pro omlazení své pojivové tkáně. Zřídka se můžeme setkat s člověkem, který by si zde nemohl postěžovat na to, že se ke svému organismu občas nechoval moc dobře.
Měli byste vědět, že o Vašem skutečném biologickém věku nerozhodují první cifry rodného čísla, ani počet šedivých vlasů, výraz v očích nebo fyzická postava. O tom, kolik Vám je skutečně let, rozhoduje kondice bílkovin, spojujících všechny buňky Vašeho těla.

Je to právě kolagen, kterým je Váš organismus doslova zaplaven, což také zrcadlí jeho skutečný biologický potenciál. Za pomoci mikroskopu lze z jakéhokoliv kousku pojivové tkáně, při porovnání míry množství hydroxiprolinu a tzv. dynamické lepivosti (celistvosti), vyčíst hustotu a obsah kolagenu. S velkou pravděpodobností se dozvíte i svůj skutečný biologický věk a jaké jsou Vaše šance na dlouhověkost. Pokud toto kriterium sledujeme, setkáváme se u důchodců „zdravých jako řípa“ s biologickým věkem třicátníka, případně, a to bohužel mnohem častěji, u třicátníků s imunologií a morfologií důchodce. Proto je tak velmi důležité zachovávat v průběhu celého života strukturu a hustotu svého tělesného kolagenu v dobré kondici.

Přestaňme už přemýšlet o kolagenu pouze ve formě proteinové síťky ochraňující tvář před vráskami !

Kolagen je přece bílkovinou (podle výsledků výzkumů se v našem těle vyskytuje v několika desítkách různých typů – základní bílkovina pojivové tkáně), která propojuje, váže a určuje tvar našich orgánů. Plní také pomocné a ocranné funkce, účastní se výživy buněk, přičemž dokáže obnovovat a regenerovat některé části našeho těla. Je to opravdová bílkovina mládí!!
Pokud si Váš tělesný kolagen zachová svoji mladistvou strukturu a potenciál, ve Vás také mládí zůstane.
Pokud má kdokoliv o tomhle nejmenší pochybnosti, ať se zkusí podívat na práci bílkovin v pojivové tkáni v situaci, která se nám stává poměrně často. V následku nemoci či mechanického poškození tkáně úrazem se právě tyto bílkoviny starají o opravu poškozených částí těla. Aby mohl začít proces hojení, je bezpodmínečně nutná aktivita složek pojivové tkáně. Na zranění, zlomeniny, mrtvici i jiné zdravotní problémy můžeme po určité době zapomenout, ale to jen díky tomu, že vzniklé škody jimi byly opraveny.
Stačí se podívat na jizvu – směšně malou cenu za přežití. Uvědomte si, že bez procesu hojení by už zřejmě život nemohl dále pokračovat. Procesy obnovování a regenerace nejsou využívány jen v případě nemocí či úrazů. Většina složek lidského těla se po určité době cyklicky obnovuje. Kolagen obsažený v játrech bývá celkově přeměněn po necelém měsíci, v kostech po více než roce. Pojivová tkáň je úzce svázána s celou biologickou látkovou přeměnou, tedy nejen s bílkovinami. Pokud se tedy její životaschopnost zhoršuje, také tělo tento stav pocítí. Budete vysílení a unavení, jak tomu bývá např. v následku nemocí. Lidé, u nichž klesá hladina tělesného kolagenu, náhle potřebují více času na odpočinek po vyčerpávajícím dnu, rekonvalescence po nemoci se u nich prodlužuje, mění se chemismus v mozku, což má vliv také na stav psychiky. Bohužel vzniká i riziko, že některé z těchto následků jim zůstanou do konce jejich života.
Vskutku učebnicový příklad máme u žen vcházejících do menopauzy. Hladina kolagenu se u nich snižuje až na 30% v průběhu necelého roku!
Pokud už jste se tyhle informace dozvěděli, tak na ně nezapomeňte a začněte na sobě pracovat. Poměrně často vídáme situaci, kdy si člověk s dobrou genetickou výbavou kolagenu svůj životní kapitál jednoduše zničí fatálním způsobem života, nesprávnou výživou a leností.
Za 20 – 30 let se bude rozvinutá společnost dělit na lidi zdravě žijící a na říši nemocných.

Konkrétní příklady

Recept pro všechny ve věku 30 – 70 let a obou pohlaví, kteří nepracují fyzicky:

  • zcela bezpodmínečně alespoň 30 – 45 minut každodenně sportovat
  • co nejčastěji „vyhladovět“ své fibroblastové buňky, což jednoduše znamená: ve výživě co nejméně jednoduchých cukrů a zvířecích tuků
  • nenarušovat denní rytmus, tzn. nebrat práci na třísměnný provoz, nevynechávat noc, spát pravidelně a chodit spát tak, abyste ráno vstávali ke svým povinnostem sami od sebe
  • postarat se o dostatečné okysličování organismu a držet se zdaleka od toxických látek
  • vždy se živit pokrmy, které příznivě ovlivňují syntézu bílkovin pojivové tkáně nebo jednoduše a systematicky požívat kolagen v kapslích

Komentář k receptu

Pohyb a cvičení doporučují specialisté mnoha oborů, ale výsledky jsou mizivé, pokud na tuto nezbytnou proceduru prostě člověk nemá charakter. Přesto je však pohyb nezbytný, pokud chcete napravit stav kolagenu ve Vašem organismu. A proč? Například proto, že pohyb je podmínkou pro okysličení buněk nutných pro syntézu kolagenu: fibroblastů, chondrocytů a v menší míře i keratinocytů. Musí být intenzivní, aby okysličení vystačilo k výrobě tolika bílkovin pojivové tkáně, kolik jich podléhá degradaci.
Jestli se Vám však znovu nepovedlo déle než měsíc navštěvovat fitness centrum a jestli Váš rotoped opět skončil na půdě, pak to zkuste jinak a přinuťte se k jinému druhu pohybu. Najděte si 1/8 úvazku ve fyzické práci (např. večer v pekárně), kupte si psa, se kterým budete běhat nebo natrvalo poškoďte výtah. Nebo se intenzivně věnujte distribuci, což Vás přinutí k „obcházení“. Pohyb je nutný. Život mezi sedadlem v autě, křeslem v obýváku, židlí u pracovního stolu a Vaším lůžkem zabíjí procesy syntézy Vašeho organismu, zabíjí Váš kolagen a ve výsledku zabije o třicet let dříve také Vás. A to může být i bez rakoviny, infarktu, mrtvice nebo nakažlivé nemoci. Zemřít můžete na komplikace při chřipce, nevině vypadající zánět nebo na vedlejší následky lehkého zranění. Než však zemřete, už dávno Vás bude trápit mnoho dalších zdravotních problémů.
„Kolagenová“ dieta není dietou „1000 kalorií“ ani Montignaca. Zahrnuje a podtrhuje potřebu konzumace velkého množství zeleniny a ovoce, ale také rostlinných i živočišných proteinů a především potravin, které většina diet proti nadváze zavrhuje. Jsou to želatina, výpečky, vepřové nožky, koleno, rybí paštiky, špek a každá jedlá část kůže obratlovců i bezobratlých. Není to příliš náročná dieta. Přesto však mezi lidmi, kteří se podle ní stravují, zřídka najdeme otylé. Jisté ústupky samozřejmě vyžaduje. V kategorii: škroby, uhlovodany a tuky. Těchto složek potravy jezme prostě co nejméně.
Mimo pokrmy obsahující kolagen preferujme také všechno jedlé, co obsahuje vitamín C. Tento vitamín je hlavním aktivátorem syntézy kolagenu v buňkách.
Za nic na světě bychom neměli, ba přímo nesmíme dopustit snížení jeho hladiny v našem organismu. Na otázku – jak se tedy máme živit? Odpověď zní – tak, jako trénující sportovci, ale skromněji.
A pokud někdo nemá čas? Je odkázán na hromadné stravování, fast food nebo z jiných příčin na nezdravou kuchyni? Tehdy je bezpodmínečně nutné doplňovat dietu suplementy.

Absolutní minimum tvoří vitamín C a kolagen v kapslích !!

ALE POZOR !!

Pod názvem „kolagen“ na balení se obvykle skrývají proteinové hydrolyzáty, tedy jednoduše hustě rozsekané peptidy z vepřových či hovězích vláken a často je to pouhá želatina. Výsledky garantuje pouze výrobek obsahující biologicky aktivní kolagen.
Na světě je stále snazší žít a vznikají nejrůznější možnosti, jak si lze pobyt na téhle planetě o něco prodloužit  a hlavně zkvalitnit.
Určitě stojí za to toho využít!

Dr. Marek Rachwał
byly využity výsledky výzkumů doktora Marka Bardadyna

Znáte jiný produkt v podobě kapslí, obsahující lyofilizát kolagenu třetího řádu, tedy biologicky aktivní kolagen? My známe zatím pouze INVITU